Domácí chov hadů


            Novinky na webu:         Dodány nové reference        od spokojených majitelů.        Dále nové video z pořadu       Rady ptáka Loskutáka                                    

guttata

Přednášky pro základní školy

Bývám zván učitely základních škol abych udělal žákům přednášky o životě a chovu nejedovatých hadů.
I když to v dnešní době není příliš běžné, tak celou přednášku dělám zdarma.


Další fotografie z předášek

  • Celou přednášku začínám představením se a pár slovy představím svůj chov. Ujasním žákům základní rozdělení hadů. Vysvětlím, kteří hadi a proč jsou nejvhodnější pro chov doma.

  • Potom žákům řeknu nejrůznější zajímavosti a různé hadí rekordy jako například: nejrychlejší had planety, největší had, nejtěžší had apod...

  • Dále v kostce představím základní stavbu těla, krátce se zastavím u smyslových orgánů.

  • Zvláštní bod přenášky věnuji asi nejzajímavější části hadího těla - hlavě a lebce.

  • Poté přes notebook a připravený projektor ukážu žákům fotografie z mého chovu, kde jim i na fotografiích ukazuji to co jsem již na přednášce řekl. Pustím jim i video, opět z vlastního chovu, kde je vidět krmení, rychlost a rozvážnost při lovu.

  • Objasním dětem proces svleku a pro realistickou představu jim rozdám svlečky hadů, které si mohou zdarma ponechat.

  • Potom nastane asi nejočekávanější část, kdy vytáhnu samotné hady a procházím třídu. Žáci si na hada mohou šáhnout a mohou si ho i vzít do ruky.

  • Na závěr se žáci mohou s hady vyfotografovat a já po dohodě s učitelem doručím hotové fotky do školy.

  • Během celé přednášky se žáci ptají na to co je zájímá.

Pokud budete mít o podobnou přednášku pro své žáky zájem, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si podrobnosti.